Zrcadlo

Hele, všiml sis, že ten člověk, který se na tebe dívá ze zrcadla, je ti nějak podobný? Opravdu vypadá na první pohled jako ty. Snad je i docela hezký. No, ošklivý určitě není! Možná, že je i šlechetný a moudrý. Určitě je to hodný člověk. A jistě je taky inteligentní. Ano, vypadá tak. A co ještě pěkného na něm najdeš? ...A co když je to všechno obráceně? Hm, to je docela možné. Ano, je to tak! Podívej se, - pravé ucho je vlevo! A ten zub! Ten levý zub je vpravo! Tvé levé oko na jeho pravé tváři.- A nebo je to levá tvář a pravé oko? Ne. To obočí, to levé obočí je přece pravé! I boule na čele je pravá. Ale na levé straně! Člověče, vždyť je to vlastně všechno obráceně! Ten člověk v zrcadle je tvůj opak!

Jestli tedy on je hezký, musíš ty být asi dost škaredý. A jestli on je šlechetný a moudrý, tak ty jsi vlastně jen ubožácký hlupák!

Ale nebuď z toho zoufalý. Možná, že on je skutečný a ty jsi jenom fikce, přelud, klam, zdánlivý odraz skutečnosti.