Stroj na pravdu

Není pravda, že všechny velké vynálezy byly již vynalezeny. Naopak je pravda, že mnohé teprve vynalezeny budou.

Vynalézání bývá dnes záležitostí celého štábu vědců, kteří systematicky po mnoho let pracují na výzkumném úkolu v perfektně vybavených laboratořích. Já si však myslím, že je ještě mnoho převratných vynálezů, na které se dá přijít náhodou a které může objevit i úplný laik. Třeba já.

Kdysi jsem se rozhodl vynalézt stroj na soustavné vyvracení nepravdivých a lživých informací. Nevěděl jsem ještě přesně jak by měl fungovat, ale zato jsem měl přesnou představu o tom, že celý stroj musí být plný šroubků, páček a knoflíků, elektronek a tranzistorů, rezistorů, induktorů, transduktorů, deduktorů, odporů a kondenzátorů, cívek, tlumivek, transformátorů, anod, katod a detektorů, prostě plný těch zvláštních a tajemných věcí, o kterých píší zasvěcení odborníci v zasvěcených odborných časopisech.

Půjčil jsem si z technické knihovny stoh technických časopisů a odborných knih a vypsal jsem si všechny cizí výrazy v přesvědčení, že jde zcela nepochybně o nepostradatelné součásti mého budoucího vynálezu. S tímto seznamem jsem zašel do odborné prodejny. Podivil jsem se, když prodavačka po přečtení seznamu přinesla v roztržitosti velké kladivo, které v mém seznamu vůbec nebylo. Teprve když jsem ji uklidnil několika tisícikorunami, seběhli se kolem mne všichni prodavači a ochotně přinášeli své zboží. Přestože to byla velmi bohatě vybavená prodejna, dostal jsem jen necelou polovinu součástek zaznamenaných v seznamu. Některé přístroje, jako např. synchronizaci, arkus, integrál, polyglot aj., pravděpodobně v této prodejně vůbec nevedou. Přesto jsem na odvoz potřeboval dvě nákladní auta.

Doma jsem se hned pustil do stavby svého vynálezu. Už první varianta vyšla chvályhodně. Stroj na soustavné vyvracení nepravdivých a lživých informací stál uprostřed pokoje a zamyšleně na mne hleděl svým magickým okem. I při těch nejtěžších zkouškách obstál na výbornou. Hovořil stručně, věcně a srozumitelně. Každou mou myšlenku už v zárodku vyvrátil a dokázal, že opak je pravdou. Měl pravdu.

Stroj na soustavné vyvracení nepravdivých a lživých informací vzbudil ve světě velkou senzaci. Delegace střídala delegaci, velcí vědci a filozofové si k mému stroji chodili ověřovat správnost svých hypotéz. Můj stroj se zúčastňoval všech velkých a významných porad, kongresů a seminářů. Byl jsem šťasten, že mé dílo pomáhá lidstvu.

Jednou se však můj stroj na soustavné vyvracení nepravdivých a lživých informací zúčastnil jedné politické schůze na nejvyšší úrovni. Od té doby jsem ho neviděl. Mezi lidmi koluje několik domněnek o jeho osudu. Někteří dokonce tvrdí, že můj stroj na soustavné vyvracení nepravdivých a lživých informací byl zatčen a odsouzen k doživotnímu žaláři. Škoda, že toto tvrzení nemohu vyvrátit. Stavba stroje spolkla veškeré mé úspory a kromě toho byly některé důležité součástky pro jistotu staženy z trhu, takže na stavbu dalšího podobného stroje již není ani pomyšlení.