Stoletá voda

Přišla k nám stoletá voda.
Taková stařičká voda,
ale jakou měla ještě sílu!

Ach, kde jsou ty mladé vody,
svěží a nadějné,
odvážné,
dychtivé, hravé?
Kde jsou ty vody,
jiskřivé,
vláčné i dravé,
rozmarné,
chlípné i ctnostné,
vtipné a bezstarostné?

Jednoho dne
přijde stará voda
a bere všechno.