Sociální pomoc nejchudším

V Y H L Á Š K A:

Drazí chudí! Stát pro vás přichystal několik milodarů! Nastartujte tedy své automobily a přijeďte si pro dárky od státu na Stadión Ruleta. Vozidla zaparkujte na blízkém placeném parkovišti.

Pozor! Vjezd vlastním automobilem přímo na stadión bude povolen jen vybraným nejchudším VIP sociálním osobnostem. Ostatní chudí mohou použít služeb městské autotaxi.

Z milodarů od státu zaplatí obdarovaní pouze obvyklou darovací daň a regulační poplatek 30,- Kč.

Dobročinnou akci budou přenášet všechny kanály - i televizní studia. Žádáme proto chudé, aby se dostavili slušně oblečení a čistě umytí. Drahé šperky a podobné cennosti si na akci můžete vzít jen na vlastní nebezpečí.