Blázni blázniví

Blázni blázniví,
bláhoví blázni,
chodí
a milují.

Milují, smějí se, vzdychají a pláčou.
Milují a srdce jim tepe.

Srdce jim tepe o dva kroky napřed,
bouchá a roztahuje hruď.

A hruď jim praská.

Blázni bláhoví.
Leží
a milují.
Bláhoví blázni.
Blázni blázniví.